Nemokamas CMR važtaraščių generatorius

Visi laukai neprivalomi. Pildyk pagal poreikį.
1Egzempliorius siuntėjui
   1. Suintėjas (pavadinimas, adresas, šalis)
TARPTAUTINIS VAŽTARAŠTIS

CMR nr.

Šis pervežimas vykdomas neatsižvelgiant į kitus susitarimus, pagal Tarptautinių krovinių pervežimo sutarčių konvenciją [CMR]

   2. Gavėjas (pavadinimas, adresas, šalis)
   16. Vežėjas (pavadinimas, adresas, šalis)
Automobilio valst. nr.
   3. Krovinio iškrovimo vieta (adresas, šalis)
   17. Sekantis vežėjas (pavadinimas, adresas, šalis)
   4. Krovinio pakrovimo vieta ir data (pavadinimas, adresas, šalis)
   18. Vežėjo sąlygos ir pastabos
   5. Pridedami dokumentai
   6.
    Ženklai ir Nr.
   7.
    Vietų skaicius
   8.
    Įpakavimo būdas
   9.
    Krovinio pavadinimas
   10.
    Statistinis Nr.
   11.
    Svoris bruto kg
   12.
    Tūris m3
    Klasė
    Skaičius
    Raidė
    (ADR*)
   13. Siuntėjo nurodymai
   19. Ypatingos suderintos sąlygos
   14. Nurodymai dėl mokėjimo už pervežimą
Užmokėta:
Neužmokėta:
   20. Užmokėti
   21. Surašyta:
   15. Cash on delivery
   22. Siuntėjo parašas ir spaudas
   23. Vežėjo parašas ir spaudas
   24. Gavėjo parašas ir spaudas


Testuok stripe dabar!